Vackert hus på Lilla Essingens höjd får nytt tak

På detta hus högt upp på Lilla Essingen höjd, fick ett tak nytt liv med ny och fräsch plåttäckning.

De gamla betongpannorna och plåten hade sett sina bästa dar, och det fanns risk för läckage vilket skulle kunna leda till omfattande och dyra skador.

I samråd med erfarna plåtslagare på Kompetens plåtslageri beslutade fastighetsägaren att takpannorna skulle ersättas med plåt i så kallad bandtäckning.

Efter att de gamla takpannorna hade rivits, undertaket reparerats, en gammal skorsten rivits, och ny underlagspapp lagts, monterade man så den nya plåten. Den går i perfekt harmoni med fasadens röda färg, och det hela ger ett genomtänkt och enhetligt helhetsintryck.

Man löste fotrännan med brantare fall än vanligt på grund av att burspråkstak skapar som egna små tak som ”skär” igenom övriga takets ”linje”. Att hitta speciella lösningar på taket är plåtslagarnas vardag och gör alla tak unika.

Bilder från renoveringen