Brf Berwald får nytt tak mot gatusidan

Den gamla plåten sjöng på sin sista vers och det fanns en risk för läckage med omfattande och kostsamma skador på innertaket och övriga delar av fastigheten. När det tidigare var kallvind så hade det konsekvenserna av läckage inte varit så katastrofala men med inredd vindsvåning så är det extra noga att varje detalj med taket funkar som det skall. Därför fattades beslutet att renovering av taket mot gatusidan skulle utföras så snart som möjligt.Takkuporna och takfoten kläddes in i svart plåt, som är en karaktäristisk del av Stockholms byggnadstekniska historia.Taksäkerheten ombesörjs genom två takstegar, vilka gör det möjligt att enkelt och säkert röra sig ned på taket för att utföra underhållsarbete så snöskottning och rensning av rännor.En skickligt utformad fotränna leder effektivt vattnet mot stuprören, samtidigt som den också är ett passande och tidsenligt inslag i taket som helhet.

Bilder från renoveringen