Helomläggning ger bästa resultat

Om ett äldre plåttak börjar gå sönder kan man givetvis börja lappa. Men resultatet blir sällan bra på grund av problem med att sammanfoga äldre plåtmaterial med modernare. Lappandet blir ganska snabb oekonomiskt. 

För bästa kvalitet och ekonomi rekommenderar vi ofta en helomläggning. Vi inspekterar då taket, lämnar en offert och en garanti. En fristående besiktningsman kontrollerar och godkänner arbetet. 

Arbetet sköts av kompetent och välutbildad personal från vårt familjeföretag som nu är inne på tredje generationen. Givetvis följer arbetet och resultatet alla de regler och normer som samhället ställt upp för takarbeten.

om oss

Behöver du en kompetent plåtslagare?