Historisk fastighet i Uppsala får nya plåtdetaljer

Det charmiga röda huset med vita knutar var i stort behov av en takomläggning, då det hade upptäckts att det gamla taket hade gjort sitt och att en risk för läckage fanns. En helrenovering av taket genomfördes, där det fick nya fräscha takpannor och matchande röd plåt.
På den så kallade frontespisen, utbyggnaden framtill på taket, var taklutningen alltför liten för att takpannor ska kunna användas.

Takpannor kräver en viss lutning för att vattnet ska kunna rinna av det, och är lutningen alltför liten får man använda exempelvis plåt. Därför monterades plåt på frontespisen, i så kallad bandtäckning – hela skivor som löper från taknock ner till takfot.

Detta gjordes även på taket på förstukvisten. Även längs med takets gavlar monterades röd plåt i så kallade ”indragna gavelbeslag” vilka ger en karaktäristisk look åt huset. Samtidigt som det löste problemet med att huset faktiskt var byggt något ”romb-format” sett uppifrån.


Några av skorstenens pipor förlängdes plåtrör och så kallade kinahattar högst upp – pricken över i:et på detta vackra hus.

Bilder från renoveringen