Plåtdetaljer - väl så viktiga i en säker helhet

Skorstenar, ventilationstrummor och andra genomföringar är ofta takets svaga länkar. Därför kräver de extra omsorg och hög kompetens hos plåtslagaren. Våra plåtslagare är specialutbildade på dessa detaljer. Redan farfar inpräntade vikten av att vara väldigt noga med detaljerna. Genom att studera plåtdetaljerna kring genomföringarna kan man skilja på en bra och en mindre bra plåtslagare. Våra plåtslagare sätter en ära i att vara bäst!

om oss

Behöver du en kompetent plåtslagare?