Tak byts från shingel till plåttak

Vatten har en oroväckande förmåga att leta sig in nästan var som helst och orsaka omfattande skador, och det gamla uttjänta taket på detta radhus var ett tydligt exempel på detta. Här hade regn- och smältvatten lyckats tränga in under taket på den allt för lågt lutande takkupan och förstöra det underliggande virket, och hade till och med börjat orsaka fuktskador som var klart märkbara inifrån huset.

När det nya plåttaket lades var det inte en dag för tidigt, och renoveringen innebar ett otroligt lyft för fastigheten som helhet.

Nytt takstolsvirke monterades med ny högre taklutning på takkuporna för att förbättra avrinningen. Ny råspont som stabilt underlag, ny underlagspapp som skyddar effektivt mot fukt och kondens, till sist dubbelsfalsad plåt.Den nya svarta plåten monterades i hela stycken från taknock till takfot – så kallad bandtäckning. Takkupan fick nya väggar i form av vitmålad panel, som passar perfekt ihop med de rena linjerna i bandtäckningen.

De boende kan nu ägna sig åt det som är viktigt i livet, utan att behöva oroa sig över läckor och skador på taket. De kan även vara trygga i att detta tak kommer att hålla dem torra i många, många år framöver – garanterat.

Bilder från renoveringen