Utbyggnad får vackert plåttak

På den inglasade utbyggnad låg tidigare takpannor av takpannor, men eftersom taket på utbyggnaden hade alltför flack lutning för att takpannor egentligen ska få användas enligt tillverkarens anvisningar, revs takpannorna och utbyggnadens tak täcktes istället med röd plåt i så kallad bandtäckning.Ny underlagspapp monterades först, därefter vita hängrännor och stuprör och till sist röd plåt med tät anslutning mot huvudbyggnaden.Plåttaket ger ett stilrent intryck och nu kan man utan oro för läckage ta sin morgonkaffe och titta ut bland grönskan i regnet.

Bilder från renoveringen