Villa i Trångsund får kupor bytta till plåt

På takkupan var lutningen inte tillräckligt brant för att man skulle kunna använda takpannor på ett korrekt sätt – om takpannor används på en alltför flack yta kan man räkna med läckage. Därför kläddes takkupan in i plåt.

Så kallad bandtäckning användes, där plåt i hela oavbrutna stycken monteras längs med hela takytan. Denna plåt smälter fint in i resten av taket då den är i samma svarta nyans, och de rena linjerna i den fackmannamässigt utformade plåten går i perfekt harmoni med taket som helhet.

För att takavvattningen ska fungera som den ska, monterades även svart hängränna och stuprör.

Dessutom monterades en så kallad iskratta nere vid takfoten, vilken hindrar eventuell nedglidande is från att skada personer eller egendom som befinner sig nedanför taket.

Bilder från renoveringen