1. Start
  2. /
  3. Frågor och svar

Frågor och svar

Det kan dyka upp många frågor då man först börjar fundera på att lägga om sitt tak. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna vi stöter på. Om din fråga inte besvaras här, tveka inte att kontakta oss.

Hur kan man förlänga plåttakets livslängd?

Regelbundet underhåll är bästa sättet att förlänga plåttakets livslängd. Man kan teckna ett serviceavtal där takservicearbetare kommer och inspekterar ens tak varje år och bland annat rensar vattengångar och protokollför brister. Då får man en kontinuerlig uppdatering om hur det står till med taket och man får då reda på om taket är i behov av reparation.

För att förebygga rost på taket är det även bra att måla plåttaket, eftersom rost till slut leder till hål i plåten. Ett nytt plåttak brukar klara sig i ca 15 år utan att behöva målas om. Därefter är det normalt att plåttaket målas om vart 7:e år.

Hur lång tid tar det att lägga om ett tak?

Det varierar. Några faktorer som spelar in är takets storlek, hur brant det är och hur mycket detaljer det finns, så som skorstenar, takfönster, takkupor, vinkelrännor. Efter att ha inspekterat taket kan man göra en tidsuppskattning.

Vad kan hända om man väntar för länge med att laga eller lägga om sitt plåttak?

Väntar man för länge med att laga eller lägga om plåttaket kan läckage uppstå. Läckage kan leda till fuktskador. Fuktskador kan leda till att det blir nödvändigt med en omfattande renovering. Några exempel på skador och problem från läckande tak är:

  • Blöt isolering. (blöt isolering förlorar sin isoleringsförmåga)
  • Mögelbildning, vilket i värsta fall kan leda till dålig lukt och hälsoproblem för de som bor och vistas i huset.
  • El-fel och kortslutning.
  • Skadad fasad. Till exempel puts som släpper eller spricker och färgsläpp.
  • Vatten bakom badrummets tätskikt.
  • Förstört parkettgolv.
  • Vattenskadade väggar och innertak.

Tätar målarfärg plåttak?

Nej. Målarfärg på plåttak skyddar plåten från att rosta. Rost kan leda till hål så man vill i första hand att plåten målas för att skydda plåten från rost. Dock kommer målarfärgen inte lösa läckage-problem.

Vilka är dom vanligaste ställena på taket som det läcker?

De vanligaste ställena för läckage är vid takets genomföringar, så som vid skorstenar, ventilationsrör, takluckor, fönsterkupor samt vid ränndalar. Takytor med låg lutning löper större risk för läckage än brantare tak så takpartier med lägre lutning inspekteras.

När man lägger om sitt plåttak, hur påverkas dom boende i huset?

Man kan räkna med en del oväsen från rivning, spikning och bearbetning av plåten på plats.

Ställning monteras som skydd för plåtslagare och förbipasserande på marken.

Rivningsmaterial läggs i container eller byggsäckar och upptar oftast plats på marken.

Nytt material behöver ibland förvaras på marken innan det lyfts upp till taket.

En del ytor på marken kan bli upptagna vissa tider under takrenoveringen.

Regeln är dock att det skall vara städat och material och utrustning skall ligga ordningsamt, vare sig det är på marken eller uppe på taket. Arbetsplatsen skall arrangeras så att tillträde och utrymning för boende och eventuell räddningspersonal fortfarande kan ske utan hinder.

Kan man lägga om sitt plåttak på vintern?

Ja, det går bra att göra. Dock är det några saker som plåtslagarna måste ta hänsyn till. Underlagspappen bör förvaras i värme innan monteringen. Varm underlagspapp är mer följsam vilket underlättar vid omläggningen. När plåten läggs måste underlaget vara fritt från snö och is. Därför kan presenningar läggas på taket, även om taket är tätt från den nya underlagspappen.

Ett vanligt missförstånd när det gäller takomläggning på vintern, är att taket läcker värme. Det som gör att huset håller varmt, är isoleringen. Så värmen i huset påverkas inte av att taket läggs om.

Är så kallade ”klicktak”, bra plåttak?

Generellt kan man säga att målgruppen för klicktak är hemmafixare som vill lägga plåttak på ett tak utan genomföringar. Till exempel en vedbod eller ett cykelförråd.

Klicktak-plåten är hårdare än den som plåtslagare använder för att göra mer avancerade falsningar. Plåtslagaren använder en mjukare plåt (så kallad PLX, ett extra mjukt stål för bättre formbarhet och täthet) för att kunna falsa ordentligt och få det tätt kring takets genomföringar.

Kan taket läcka trots att plåten är nylagd?

Har plåten lagts korrekt så finns det ändå ett sätt som plåttaket kan läcka. Det är om det uppstår en så kallad ”ispropp”. Det kan uppstå, vanligtvis på en takyta med lägre lutning, om taket läcker värme.

Så här går det till: Snön smälter under snö-lagret på taket, vattnet rinner med hjälp av takets lutning bort mot en yta på taket som är kall (där det inte läcker värme), vattnet fryser där till is samtidigt som det bildas en ökad mängd vatten från smältande snö vid värmeläckaget. I de här fallen bildas det som en ”bassäng” på taket och falsarna ligger under vatten med tyngd och tryck från snö (och vatten). Falsarna klarar inte detta vattentryck. De är inte gjorda för att klara det.

image004

När behöver man lägga om sitt plåttak?

Är man osäker på om taket behöver läggas om bör man låta få det inspekterat noggrant av någon kompetent inom takplåtslageri.

Vid en undersökning av plåttaket inspekteras de vanligaste läckage-ställen, vinden och man letar efter tecken på läckage. Vanligaste orsakerna till läckage är plåttakets ålder, felaktigt montage och utvändig påverkan, så som skador från is och snöskottare. När det gäller plåttakets ålder så har det inte bara att göra med hur gammal plåten är. Till exempel var det förr i tiden vanligt med enkelfalsade plåttak. Nu för tiden monteras plåten med dubbelfals i de flesta fall. När det gäller felaktigt monterad plåt så har det tyvärr blivit vanligare. För få kompetenta plåtslagare i förhållande till efterfrågan kan bidra till outbildade plåtslagare som utför arbeten över sin kvalifikation.

Önskar du en kompetent bedömning av ditt plåttak, klicka här.

Gul villa med svart plåttak