Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

DM TAK samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du kontaktar oss via formuläret. Dessa uppgifter inkluderar namn, e-post, telefonnummer, adress och postnummer.

DM TAK samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du ansöker om att få arbeta hos oss (namn, kontaktuppgifter, personnummer, positioneringsdata, sysselsättning). Ansökan sker genom StaffRec Rekryteringsverktyg. DM TAK samlar också in information genom egna eller tredje parts cookies och andra uppföljningsverktyg, såsom Google Analytics.

Ändamål med insamlingen?

DM TAK behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar DM TAK personuppgifter i syfte att administrera, att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling.

DM TAK behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden och service. Personuppgifter och uppgifter om positioneringsdata kan exempelvis komma att behandlas, samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster.

Om du inte vill att DM TAK behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till DM TAK.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

För att ta del av den information vi lagrat, kan du kontakta Magda Lito på magda@dmtak.se

Så raderar eller rättar du information?

För att radera eller rätta information, kan du kontakta Magda Lito på magda@dmtak.se

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

För att användningsbegränsa information eller återkalla ditt samtycke, kan du kontakta Magda Lito på magda@dmtak.se

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

Magda Lito magda@dmtak.se

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna

DM TAK AB, org. nr 556724-6623