Referenser

Bergviksvägen 91, Bromma

På ICA-butiken hade taket gjort sitt. Vid en inspektion upptäcktes hål i råsponten, rostig plåt, slitna takpannor och mossa som börjat växa här och var.

Läs mer

Utbyggnaden fick koppartak

Utbyggnaden fick koppartak På huvudbyggnaden lade man nytt lertegel men utbyggnadens tak täcktes med kopparplåt.Det fina materialet passade väldigt bra runt de olika fasaddetaljerna och

Läs mer

Utbyggnad får vackert plåttak

Utbyggnad får vackert plåttak På den inglasade utbyggnad låg tidigare takpannor av takpannor, men eftersom taket på utbyggnaden hade alltför flack lutning för att takpannor

Läs mer
King-of-roofs
Di Gasell
AAA-logo-2020