Referenser

Plåtomläggning

Utbyggnad får vackert plåttak

På huvudbyggnaden lade man nytt lertegel men utbyggnadens tak täcktes med kopparplåt. Det fina materialet passade väldigt bra runt de olika fasaddetaljerna och matchar den klassiska träfasaden målad med falu rödfärg.
Koppar är ett vackert material som kräver en duktig plåtslagare för ett värdigt montage.

Plåtomläggning

Utbyggnad får vackert plåttak

På den inglasade utbyggnad låg tidigare takpannor av takpannor, men eftersom taket på utbyggnaden hade alltför flack lutning för att takpannor egentligen ska få användas enligt tillverkarens anvisningar, revs takpannorna och utbyggnadens tak täcktes istället med röd plåt i så kallad bandtäckning.

Plåtomläggning

Tornet på Brf Rudan 2 läggs om

Vid rivningen av plåten konstaterades det att en del av virket var så ruttet att det endast hölls ihop av plåten. Vid byte av virke var inställningen att försöka behålla det gamla virket som var av god kvalitet i så stor utsträckning som möjligt. För att få perfekta rundningar så lade man två lager tunnar plywoodskikt som böjdes genom ångbehandling på plats.

Plåtomläggning

IKANO får plåttaket bytt

Det gamla skivtäckta plåttaket hade börjat läcka. Några av de kritiska punkterna var brunnarna till stuprören som går inne i fastigheten.
Vid rivningen av den gamla plåten konstaterades det att en hel del råspont behövde bytas ut och man valde att lägga ett lager plywood på hela det låglutande takpartiet på grund av för mycket ojämnheter.

Plåtomläggning

Villa i Sollentuna får nytt plåttak

När det upptäcktes att det gamla taket hade gjort sitt bestämde de sig för att ett nytt plåttak skulle läggas. Med svart plåt i bandtäckning – hela stycken som löper från taknock till takfot – fick huset ett snyggt och tätt tak som kommer att hålla under många år framöver.

Plåtomläggning

Villa i Vallentuna byter från shingelpapp till bandtäckt plåt

Eftersom det gamla taket började sjunga på sista versen, med hotande läckage och fuktskador, tog de boende beslutet att ett nytt tak skulle läggas. De bestämde sig för att plåt skulle användas istället för shingelpapp som de tidigare hade, och anlitade Kompetens plåtslageri.

Plåtomläggning

Vackert hus på Lilla Essingens höjd får nytt tak

De gamla betongpannorna och plåten hade sett sina bästa dar, och det fanns risk för läckage vilket skulle kunna leda till omfattande och dyra skador.
I samråd med erfarna plåtslagare på Kompetens plåtslageri beslutade fastighetsägaren att takpannorna skulle ersättas med plåt i så kallad bandtäckning.

Plåtomläggning

Brf Berwald får nytt tak mot gatusidan

Den gamla plåten sjöng på sin sista vers och det fanns en risk för läckage med omfattande och kostsamma skador på innertaket och övriga delar av fastigheten. När det tidigare var kallvind så hade det konsekvenserna av läckage inte varit så katastrofala men med inredd vindsvåning så är det extra noga att varje detalj med taket funkar som det skall.

Plåtomläggning

Nytt tätt tak åt Brf Studenten 1 i Johanneshov

Svart plåt i så kallad bandtäckning användes – plåtstycken i hela rader från taknock till takfot. Även skorstenarna och ventilationsrören kläddes i svart plåt och skapar därmed ett enhetligt intryck.
För att göra det möjligt att enkelt och säkert beträda taket och utföra underhållsarbete monterades en gångbrygga längs nocken.

Plåtomläggning

Tak byts från shingel till plåttak

Vatten har en oroväckande förmåga att leta sig in nästan var som helst och orsaka omfattande skador, och det gamla uttjänta taket på detta radhus var ett tydligt exempel på detta. Här hade regn- och smältvatten lyckats tränga in under taket på den allt för lågt lutande takkupan och förstöra det underliggande virket, och hade till och med börjat orsaka fuktskador som var klart märkbara inifrån huset.

Plåtomläggning

Brf Fornborg 1 byter till plåttak

Med skog och natur i alla väderstreck är Hedenhösvägen i Huddinge ett perfekt ställe för de boende att slappna av och ta det lugnt på. När det upptäcktes att det gamla taket hade börjat sjunga på sista versen beslutades det att ett nytt och fräscht plåttak skulle läggas snarast möjligt, så att man slapp oroa sig för läckage och omfattande skador på byggnaden. Taket bestod av ett lätt undertak med masonitskivor, reglar samt betongpannor. Takstolarna sackade och lutade snett.

Plåtomläggning

Brf Furiren 6 gör omfattande takrenovering

Vid rivningen av den gamla plåten upptäcktes gamla konstruktionsfel inunder där det tidigare vindsvåningsbygget hade utförts. Isolering fick rivas, takstolar fick förstärkas, ny råspont och plywood, isolering med diffusionsöppen duk, strukturmatta mellan underlagsduk och plåt och slutligen ny helsvetsad gummiduk av Resitrix i gesimsrännan samt ny tidsenlig skivtäckt plåttäckning som vacker följer takets vackra rundning.

Plåtomläggning

Villa i Trångsund får kupor bytta till plåt

På takkupan var lutningen inte tillräckligt brant för att man skulle kunna använda takpannor på ett korrekt sätt – om takpannor används på en alltför flack yta kan man räkna med läckage. Därför kläddes takkupan in i plåt.

Plåtomläggning

Historisk fastighet i Uppsala får nya plåtdetaljer

Det charmiga röda huset med vita knutar var i stort behov av en takomläggning, då det hade upptäckts att det gamla taket hade gjort sitt och att en risk för läckage fanns.
En helrenovering av taket genomfördes, där det fick nya fräscha takpannor och matchande röd plåt.

Plåtomläggning

Brf Tomten 39 i Stockholm får nytt plåttak

Detta tak på Tomtebogatan 39 i Stockholms innerstad var i stort behov av en renovering. Taket hade läckt flera gånger, diverse provisoriska tätningar syntes fläckvis runt genomföringar och längs falsarna men nu hade vindsvåningen inunder börjat ta skada.

Plåtomläggning

Fastighet på Drottninggatan fick nog av läckage runt takfönster

På Stena Fastigheters byggnad, Drottninggatan 33, inom synhåll från Sergels torg och mitt i stadens hjärta, fick denna byggnad ett nytt och fräscht plåttak.
Det hade börjat läcka vid takfönster och plåten var i behov av omläggning. För att göra taket riktigt tätt och för att vara på säkra sidan med tanke på den låga taklutningen så svetsades först ett lager Resitrix gummiduk på takytan. Därefter lades plåten som dubbelfalsades.

Plåtomläggning

Hörnfastighet får vindsvåning och nytt tak

Med utsikt över Vasaparken tornar detta vackra hus upp sig över Odengatan och Gästrikegatan.
Det branta takfallet och de många takkuporna innebar en passande utmaning för våra erfarna plåtslagare, som arbetade ihärdigt för att anpassa tak, takkupor och takfönster till vindsvåningsbygget.

Plåtomläggning

Brf gamla Brandstationen får nytt tak

Denna byggnad som byggdes 1917 har fungerat som både brandstation och polisstation. På det här taket fanns mängder av plåtdetaljer, bland annat 8 skorstenar, över 70 m fotränna, 130 m gesimsränna, 19 fönsterkupor, 1 trapphustorn, 2 takluckor och en plåttäckt utbyggnad och takparti där 3 takfall vetter mot varandra till en ränndal.

Plåtomläggning

Brf Sulitelma 9 får nytt tak

Nött och fläckig plåt, här och var angripen av rost, är inget som man som bostadsrättsförening vill ha på sitt tak. När denna rost inte bara har drabbat skorstensinklädnaderna utan även gångbryggan på taket, är det verkligen hög tid att något görs åt saken.

Plåtomläggning

Årsta Torg, kulturmärkt

Nytt tak var på tiden! Det gamla inte bara flagade utan även läckte. Så till den grad på sina ställen att en av takstolarna ruttnat. Vilket bevisar att även ett väl lagt plåttak behöver underhållas.

Plåtomläggning

Bergviksvägen 91, Bromma

På ICA-butiken hade taket gjort sitt. Vid en inspektion upptäcktes hål i råsponten, rostig plåt, slitna takpannor och mossa som börjat växa här och var. Vatten hade läckt in och skadat träkonstruktionen under taket.

King-of-roofs
Di Gasell
AAA-logo-2020